Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów

W ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów uchwałą sejmiku województwa podlaskiego Gmina Czeremcha otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 500 000,00 zł na inwestycję pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej". Kwota zostanie przeznaczona na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na realizację inwestycji.

fundusz wspGP