42. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Hajnówka, 8-13 maja 2023r.

plakat główny