Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus

Szanowni mieszkańcy gminy Czeremcha !

 Informuję , iż z dniem 15.05.2023r. uległy podwyższeniu kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus     ( tzw. „dary żywnościowe” ).

 

Oznacza to , iż pomoc żywnościowa przysługuje obecnie , jeśli dochód nie przekracza :

- 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

W celu uzyskania powyższej pomocy nadal można się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Czeremsze.

Wnioski złożone przed 15 maja br są aktualne i nie trzeba ich ponawiać.

                                                                                                                                             Agnieszka Tomaszkiewicz

                                                                                                                                                                                 pracownik socjalny