Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Wólce Terechowskiej

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego zrealizowała zadanie dot. wymiany pieca w świetlicy wiejskiej w Wólce Terechowskiej. Montaż pieca został ukończony w dniu 05.06.2023r.

Celem zadania jest poprawa warunków korzystania ze świetlicy wiejskiej przez mieszkańców.

W ramach zadania zakupiono materiały do montażu pieca kozy w firmie TERMITECH A. Kondraciuk Spółka Jawna Białystok za kwotę 4057,20 zł oraz wykonano montaż pieca w świetlicy wiejskiej  przez firmę ZAPIECEK Andrzej Ochrycewicz, ul. Kleszczelowska 60, Orla za kwotę 2800 zł.

Całkowita wartość zadania pokryta z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Terechowska: 6857,20 zł.

 image001  image003