Dofinansowanie inwestycji

W dniu 6 lipca 2023 r. zostały rozdane symboliczne czeki z dotacjami na kwotę blisko 17 000 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Dofinansowanie inwestycji otrzymało 30 samorządów z powiatów hajnowskiego, wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i bielskiego.

W ramach dotacji z budżetu województwa podlaskiego w gminach powstaną drogi, zmodernizowane będą szkoły i obiekty sportowe, a także przebudowane ujęcia wodne. Symboliczne czeki z dofinansowaniem wręczył samorządowcom członek zarządu Marek Malinowski. W spotkaniu wziął udział także Łukasz Siekierko Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski i Jerzy Leszczyński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk otrzymał czek na kwotę 500 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze”.

 1688968650565

 

szczegóły na https://podlaskie.eu/region/fundusz-wsparcia-gmin-i-powiatow-kolejne-samorzady-z-dotacjami-na-inwestycje.html?vid=10118&fbclid=IwAR1AIdaQaPkUTfEk9Gad8vc74SNKcHt1pxf5_PdsE5G6038kn0_XaE1g8zQ