Informacja

woda zdj

Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż decyzją Nr HK.9020.154.2023 z dnia 01.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa z uwagi na obecność bakterii coli w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej. Spożycie wody możliwe jest wyłącznie po jej przegotowaniu. Urząd Gminy Czeremcha podjął działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody

.

Urząd Gminy Czeremcha