KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W HAJNÓWCE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa

komunikat woda kuzawa01092023