Konferencja Wiceministra Obrony Narodowej

W dniu 11.10.2023 r. na terenie Gminy Czeremcha odbyła się konferencja Wiceministra Obrony Narodowej Pana Michała Wiśniewskiego oraz Senatora Pana Jacka Boguckiego, na której zostały przyznane środki na inwestycje. W konferencji udział wzięli zarówno włodarze Gmin z powiatu Hajnowskiego tj. z Gminy Białowieża, Gminy Czeremcha, Gminy Czyże, Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminy Hajnówka, Miasta Hajnówka, Gminy Kleszczele, Gminy Narew i Gminy Narewka jak i Starosta Hajnowski Pan Andrzej Skiepko, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce i Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mikołaj Janowski, Radny Powiatu Hajnowskiego Pan Łukianiuk Mirosław oraz Radni Gminy Czeremcha.

Samorządy z województwa podlaskiego otrzymały ponad miliard sześćset milionów złotych na prawie 300 inwestycji - z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

 

 

Ponad 240 milionów złotych z 8 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafią do przygranicznych samorządów z Podlaskiego na naprawę i modernizację dróg które ucierpiały w skutek kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. 

Gmina Czeremcha otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 510 000,00 zł na zadanie pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa”. W ramach inwestycji zostanie wykonany remont/przebudowa dróg gminnych: Zubacze – Bobrówka, Stawiszcze – Połowce, Czeremcha-Wieś –  Dasze, ul. 1-go Maja, ul. Duboisa, ul. Szkolna, odc. drogi w Berezyszczach, odcinek ul. Wiśniowej, odcinek ul. Długiej, w miejscowości Opaka-Duża.

Również Powiat Hajnówka w ramach 8 edycji otrzymał dofinansowanie na remont dróg powiatowych m.in. na terenie Gminy Czeremcha. W ramach inwestycji zostaną odbudowane: droga powiatowa od Jancewicz do DK 66, od DK 66 – ul. Fabryczna, ul. Lipowa, ul. Topolowa do Wólka Terechowska, droga powiatowa Stawiszcze-Połowce, droga powiatowa w Kuzawie.

Ponadto Gmina Czeremcha otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 000 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czeremcha” W ramach inwestycji planowana jest przebudowa z nawierzchni gruntowo-żwirowej na bitumiczną następujące drogi gminne: ul. Boczna, ul. Ogrodowa, odc. Czeremcha-Wieś – Kuzawa oraz planowany jest zakup sprzętu do utrzymania dróg.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja ósma Gmina Czeremcha wybuduje zaplecze sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze z kwotą dofinansowania 2 000 000,00 zł.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Czeremcha otrzymała dofinansowanie na „Modernizację ogrodzenia cmentarza Parafialnego w miejscowości Wólka Terechowska, Gmina Czeremcha” w wysokości 106 000,00 zł oraz na „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 1 w Czeremsze” w wysokości 294 000,00 zł. Ww. zadania będą realizowane przez właścicieli obiektów.

 

 

20231013091536 001

Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja