Gminny Punkt

konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

 Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14

tel. 534 298 729

e-mail:  ekolubek.biuro@gmail.com 

 https://czystepowietrze.gov.pl/

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1

Przesunięcie dyżuru Punktu dot. Programu Czyste Powietrze

Ze względu na fakt, iż Urząd Gminy Czeremcha będzie nieczynny w dniu 03.11.2023 r. dyżur Gminnego Punktu dot. Programu Czyste Powietrze z tego dnia zostanie przeniesiony na 10.11.2023 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy do korzystania z przysługującego dofinansowania!"