Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472033/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.9.2023.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f817694-77df-11ee-a60c-9ec5599dddc1