Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

dnia 6 listopada 2023 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

Uprzejmie informuję, że:

1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 6 listopada do 3 grudnia 2023 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska) wraz z załącznikami. Dokumentacja sprawy jest dostępna na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/komunikaty oraz https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-wpodejmowaniu-decyzji/

2. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 1.

3. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

4. Uwagi i wnioski można składać:

- poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: zpz.konsultacje@klimat.gov.pl 

- pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

5. Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

 

Z poważaniem

Edward Siarka

Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska