Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje ,iż można ubiegać się o skierowanie do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 ( tzw. „dary żywnościowe” ).

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy wynosi :

- dla osoby w rodzinie : 1410,00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej : 1823,60 zł

Należy zabrać ze sobą dokumentację potwierdzającą wysokość dochodu.

            O skierowanie można ubiegać się w siedzibie GOPS przy ul. Duboisa 14 , pokój nr 2 ( parter budynku ) od poniedziałku do piątku w godzinach             7:30-15:30.

                                                                                              Agnieszka Tomaszkiewicz

                                                                                                                                   pracownik socjalny