PROGRAM MINISTERSTWA FINANSÓW – LEKCJE O FINANSACH

 Gmina Czeremcha  realizuje zadanie w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”. pt. KUPUJĘ WALUTY, OBLICZAM VATY, LUBIĘ PITY.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.

Kwota dofinansowania 7839 zł, wkład własny ( niefinansowy 1800 zł i 160 zł finansowy).

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Czeremsze. W ramach projektu odbywają się pozalekcyjne zajęcia edukacyjne. Uczniowie wezmą również udział w wycieczce edukacyjnej do Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Celem projektu  jest zainteresowanie uczniów tematyką finansową i poszerzenie wiedzy z zakresu finansów.

Na potrzeby realizacji projektu  zakupiono kalkulatory, grę edukacyjną Biznes po polsku i  artykuły papiernicze.

Koordynator programu mgr Mariola Szymańczuk.

 

logo mf