Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego "Razem dla Środowiska"

XI Forum Idei Miast Turystycznych w Supraślu, 7 grudnia 2023 roku, skupiło samorządowców, naukowców i instytucje ochrony dziedzictwa, omawiając wspieranie rozwoju miast i gmin województwa podlaskiego. Głównym punktem było wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego "Razem dla Środowiska" dla Gminy Czeremcha za utworzenie Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze i działania na rzecz ochrony środowiska. Konferencja koncentrowała się na zasadzie "do no significant harm" (to zasada, której ideą jest minimalizacja lub eliminacja negatywnego wpływu działań na środowisko naturalne) jako kluczowym kryterium dla projektów wsparcia miast i gmin. Uczestnicy dyskutowali nad wspieraniem obszarów przyrodniczo cennych oraz potencjału bioróżnorodności i krajobrazu dla rozwoju turystycznego. Gala zakończyła wydarzenie, w trakcie której wręczono Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Nagrodę Kronenberga. To jest sukces całego zespołu – pracowników Urzędu Gminy Czeremcha.

 

 pszok1 1  pszok1 2 pszok1 3  pszok1 4 pszok1 5