INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO