Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 3.04.2024 r.

03.04.2024