SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO

Informuję, iż w dniu 06 czerwca 2024 roku Wójt Gminy Czeremcha wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (https://puw.bip.gov.pl/kleski-zywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html), jak również bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód należy złożyć do Urzędu Gminy Czeremcha w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 85 685 03 94.