Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe do postępowania przetargowego wykonanie boisk sportowych wramach budowy komplesu Moje boisko - Orlik 2012