Otwarcie świetlicy - Kuzawa

W dniu 17.02.2012 r. została otwarta świetlica w Kuzawie wyremontowana ze środków finansowych pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi".

 Zapraszamy do galerii