Informacja

Decyzją wydaną przez

 

Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 29.09.2011 Nr WI.7023.271.4.2011.AC

Z dniem 1 września 2012r. wstrzymana jest eksploatacja składowiska odpadów w Czeremsze.