OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze

W wyniku zakończenia konkursu na w/w stanowisko do zatrudnienia wybrana została:

Pani Alina Micewicz

pełna treść w załączniku

 

Załącznik