Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt. ,,Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha”. Numer ogłoszenia: 187574 - 2012, Znak: GGiOŚ.271.4.2012.IL

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2. Dokumentacja projektu