Wyniki ETS

Zgodnie z Regulaminem XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 uczestniczące miasta i gminy zostały sklasyfikowane wg grup:

Grupa I    do 5 tys. mieszkańców 
Grupa II   od 5 do 7,5 tys. mieszkańców      
Grupa III  od 7,5 do 15 tys. mieszkańców    
Grupa IV  od 15 do 40 tys. mieszkańców     
Grupa V   od 40 do 100 tys. mieszkańców   
Grupa VI  ponad 100 tys. mieszkańców

O to wyniki Grupy I w której jest Czeremcha .