Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Czeremsze

,,Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” zadanie dofinansowane w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, tytuł operacji; Całkowita wartość projektu 64 596,75 zł , w tym pozyskana kwota dofinansowania 42014,00 zł

DSCF6391  DSCF6388  DSCF6390  DSCF6398  DSCF6400

DSCF6404  DSCF6405  DSCF6406  DSCF6407  DSCF6412

DSCF6413