Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze-Wsi

,,Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze-Wsi, Gmina Czeremcha”.  Całkowita wartość projektu 66263,85 zł , w tym pozyskana kwota dofinansowania 25000,00 zł

Zadanie otrzymało wsparcie w ramach wniosku złożonego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

  DSCF6355  DSCF6361  DSCF6352

 DSCF6333  DSCF6341 DSCF6332