Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze-Wsi

nozyczki

W dniu 13.07.2012 została otwarta wyremontowana Gminna Świetlica Wiejska w Czeremsze-Wsi. Całkowita wartość projektu 66263,85 zł , w tym pozyskana kwota dofinansowania 25000,00 zł. Zadanie otrzymało wsparcie w ramach wniosku złożonego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Zapraszamy do galerii.