Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn. ,,Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Czeremcha”. Znak sprawy: GGiOŚ.271.6.2012.IL .