INFORMACJA

W związku z pracami prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, zwracamy się z Prośbą o wypełnienie ankiet w wersji elektronicznej znajdujących się na stronie internetowej UKE pod adresem: www.mapa.uke.gov.pl/ankiety