Otwarcie Przedszkola

DSC_3719W dniu 16.10.2012 o godzinie 1300 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanych obiektów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czeremsze. Zapraszamy do galerii.

Projekt  pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej części budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w Czeremsze, Gmina Czeremcha” zrealizowano ze środków własnych.

Projekt  pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” zrealizowano ze środków własnych oraz środków PFRON.