Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czeremcha, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego. W ramach Projektu zakupiono następujący sprzęt przeciwpożarowy: pompa pływająca NIAGARA, Motopompa pożarnicza TOHATSU VC82AS M 16/8 oraz agregat prądotwórczy Geko E-A/MHBA 2801.

Całkowita wartość wyniosła 40.635,00 zł, z czego 10.000,00 zł pochodziło z dofinansowania.

DSCF6786 DSCF6788 DSCF6792