Informacja

nfosigw wfosigw

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha”: zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość wyniosła 23.810,07 zł, z czego 20.234,00 zł pochodziło z dofinansowania.