Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 2 500,00 zł. W ramach Projektu zakupiono 8 kompletów umundurowania koszarowego na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.

DSC 5283 DSC 5289