MIKRODOTACJE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

 Nabór wniosków nr 1/K2/2013

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza pierwszą rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji dla podmiotów oraz przedsięwzięć pobudzających aktywność gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, Kleszczele w zakresie ich samorealizacji społecznej, zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości.

 Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr2  to: 20 000,00 PLN brutto.

czytaj dalej...