Otwarcie świetlicy wiejskiej w Opace Dużej

DSC 5831W dniu 21.09.2013r. została otwarta wyremontowana świetlica wiejska w Opace Dużej. Zadanie pn. „Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Opace Dużej, Gmina Czeremcha” dofinansowane jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Zapraszamy do galerii.