Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym – Działanie 4.4 PO IG

W programie:

  • Zasady naboru wniosków do Działania 4.4 PO IG
  • podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4
  • wydatki kwalifikowane
  • wielkość i intensywność wsparcia
  • procedura aplikacyjna
  • kryteria oceny wniosków
  • Panel dyskusyjny
  • Poczęstunek dla uczestników

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 

Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.gpi.wrotapodlasia.pl w zakładce Aktualności.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 28 października 2013 r.
na adres e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl lub na nr faksu 85 66 54 474.

Dodatkowych informacji udzielają:

Magdalena Sienkiewicz – tel: 85 66 54 599, magdalena.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl

Agnieszka Piesowicz – tel: 85 66 54 516, agnieszka.piesowicz@wrotapodlasia.pl

                                                                               

                                                            ZAPRASZAMY!