"Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Opace Dużej, Gmina Czeremcha"

Zadanie otrzymało wsparcie w ramach wniosku złożonego w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Cel projektu: Podniesienia jakości i poziomu życia lokalnych społeczności, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do organizowania w niej spotkań mieszkańców, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz zajęć dla dzieci.

Całkowita wartość Projektu: 37 350,31 zł, z czego dofinansowanie stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Przed:

CAM00063 CAM00070 CAM00069 CAM00060 CAM00057

Po:

DSC 6581 DSC 6585 DSC 6587  DSC 6604 DSC 6606