„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

(Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00)

 

logo PL-BY-UA UE

 

 

Konferencja rozpoczynająca projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

Konferencję otworzył Wójt Gminy Czeremcha – Jerzy Szykuła, który przywitał zaproszonych gości – Przewodniczącego Rady Powiatu Hajnowskiego – Mikołaja Michaluka, Dyrektora Euroregionu Puszcza Białowieska – Jana Chomczuka, Burmistrza Miasta Hajnówka – Jerzego Siraka, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Czeremsze – ppłk Konstantego Germana, Przewodniczącą Rady Gminy – Nadzieję Sulimę, przedstawicieli miasta Wysokie – Leonida Biruk – mera miasta Wysokie i Ludmiłę Dudar oraz Przedsiębiorstwa „Kamienieckie ŻKCh”, a także radnych Rady Gminy Czeremcha, pracowników instytucji funkcjonujących na terenie Gminy Czeremcha oraz mieszkańców Gminy.

Zastępca Wójta – Ireneusz Leoniuk przedstawił przybyłym gościom główne założenia projektu, w tym również planowany koszt i termin jego realizacji, cele i efekty rzeczowe inwestycji oraz jej wpływ na poprawę ochrony środowiska w obszarze przygranicznym oraz polepszenie współpracy transgranicznej. Planowany termin realizacji zadania to 24 miesiące od 1 listopada 2013 r. Jego szacowany koszt wynosi 3 841 757,99 EURO, z czego dofinansowanie w kwocie 3 457 582,19 EURO stanowi 90% łącznych kosztów kwalifikowanych, natomiast wkład własny partnerów – 10%. W rezultacie zrealizowanej inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 8 172 m w gminie Czeremcha oraz 17 500 m w mieście Wysokie. Powstanie również 10 przepompowni ścieków – 3 po stronie polskiej i 7 po stronie białoruskiej. Ponad 3 000 osób po obu stronach granicy uzyska możliwość podłączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Podczas konferencji zostały również zaprezentowane dwa inne projekty dofinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013: Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”, realizowanego przez Gminę Miejską Hajnówka we współpracy z Przedsiębiorstwem „Kamienieckie ŻKCh” oraz Państwowym Zakładem Naukowym „Poleski Instytut Rolniczo-Ekologiczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi”, oraz „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską", w którym jednym z Partnerów Projektu jest Gmina Czeremcha.

Następnie głos zabrał Pan Leonid Biruk – mer miasta Wysokie, który podziękował za współpracę i zaangażowanie przedstawicieli strony polskiej i białoruskiej w pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację wspólnych przedsięwzięć.

Konferencję uświetnił występ lokalnego zespołu folklorystycznego Hiłoczka.

DSC 6729 DSC 6733 DSC 6736 DSC 6739 DSC 6741 DSC 6745

 

DSC 6750 DSC 6759 DSC 6762 DSC 6764 DSC 6766 DSC 6769

DSC 6775 DSC 6790 DSC 6791 DSC 6795 DSC 6800 DSC 6802

DSC 6805 DSC 6812 DSC 6822 DSC 6836