Drukuj
Nadrzędna kategoria: Realizowane Projekty
Kategoria: Aktualności - projekty
Odsłony: 2953
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

W dniu 12 lutego 2014 r. została podpisana umowa na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha", objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZIEJA” Ryszard Zieja, 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działekw Czeremsze, (ul. Wiśniowa, Łąkowa, Wąskotorowa, Długa, Przydworcowa) oraz w Kuzawie. 

Planowany termin wykonania zamówienia – do 21.08.2015 r.

3 14