Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Przyjmując ekspercko-partycypacyjną metodę jej tworzenia, naszym celem jest włączenie jak najszerszego grona osób, grup społecznych, instytucji z terenu powiatu w trwający proces.

Pierwsze otwarte konsultacje społeczne odbyły się 13.05.2014r., o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24. W ich trakcie wykonawcy, licznie zebranych uczestników spotkania, zapoznali z metodologią oraz harmonogramem prac nad strategią. Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk natomiast podkreślał znaczenie tego dokumentu dla rozwoju powiatu, jak również zachęcał do jej współtworzenia.

W części warsztatowej przeprowadzono analizę SWOT, w której określano mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia regionu Puszczy Białowieskiej.

Postępy z prowadzonych prac będą na bieżąco poddawane społecznej ocenie. Wszelkie informacje odnośnie strategii można śledzić na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce www.powiat.hajnowka.pl w zakładce „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” oraz www.puszczailudzie.pl w zakładce pod nazwą jak wyżej.

Już teraz zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konsultacjach – społeczne uczestnictwo zwiększa szanse na osiągnięcie wymiernych rezultatów w kształtowaniu przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej.

DSC 0401  DSC 0406

DSC 0422  DSC 0425