Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

            Szkolenie poprowadzi trener: Bogdan Kępka - Ekspert ds. turystyki, ekologii i ekoinnowacji, Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Specjalność:Zarządzaniejakością i ekologia. Trener oraz doradca z 11-letnim doświadczeniem.

            W programie szkolenia przewidziano warsztaty oraz omówienie tematów m.in.: rodzaje energii odnawialnej; źródła oraz ocena zasobów alternatywnych źródeł energii w skali kraju i regionu. obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii oraz perspektywy rozwoju sektora; korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe); produkcja energii odnawialnej - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe; inwestycje w energię odnawialną i innowacyjne rozwiązania technologiczne; sposoby finansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednie przygotowanie dokumentacji.

Termin szkolenia: 02.06.2014r

Godzina: 08:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sala nr 12 (parter)

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy wraz z kompletem materiałów szkoleniowych otrzymają komplet materiałów promocyjnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do dnia 26.05.2014r. na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl faksem pod numer 85 682 42 20 lub pocztą na adres: Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Dodatkowe informacje związane z organizacją szkolenia udzieli p. Marta Grzelak - tel. (85) 682 30 47. Zapytania można kierować również na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.