Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Konferencję otworzył Wójt Gminy – Jerzy Szykuła, który powitał serdecznie przybyłych gości oraz wyraził podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia a także przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za współpracę w pozyskaniu środków finansowych.

Następnie Zastępca Wójta – Ireneusz Leoniuk przedstawił prezentację podsumowującą zrealizowany projekt. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od 19 lipca 2013 r. do 9 maja 2014 r. Jego koszt całkowity wyniósł 3 917 354,07 zł, w tym pozyskane dofinansowanie – 2 388 630,00 zł. Projekt miał na celu poprawę warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Czeremcha poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W rezultacie wybudowano 7 674 mb sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granicy działek, obejmującej ulice: Stawiską, Lipową, Fabryczną, Boczną, Wiśniową, Długą, Miodową, Topolową, Nową, Wiejską w Czeremsze oraz część wsi Stawiszcze oraz 8 513 mb sieci wodociągowej na odcinku Wólka Terechowska – Pohulanka – Opaka Duża.

Podczas konferencji Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprezentowała również projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawierający m.in. strukturę i planowany budżet oraz przegląd działań objętych dofinansowaniem ze środków PROW.

Głos zabrał również Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Kazimierz Baszko, który pogratulował Gminie zrealizowanej inwestycji i jednocześnie podziękował za współpracę z tutejszym samorządem przy pozyskiwaniu dofinansowania.

Po zakończeniu konferencji miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie nowo wybudowanej infrastruktury – w miejscowościach Stawiszcze oraz Opaka Duża.

                W związku z powyższym informujemy mieszkańców o możliwości wykonywania przyłączy do wybudowanej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Informacje dotyczące warunków i sposobu realizacji przyłączy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha lub pod numerem telefonu: 85 685 04 00 lub 85 685 00 63.

zapraszamy do galerii...