Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha

 

Gmina Czeremcha informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dotowana na podstawie umowy nr 059/14/B-OZ/AZ-015/DA z dnia 11.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.