EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA

 

lp. Dane Przedsiębiorcy Data obowiązywania zezwolenia Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia Rodzaj prowadzonej działalności
1.

Pensjonat dla zwierząt "Cyganowo"

Czesław Anzel

ul. Mickiewicza 44

16-500 Sejny

13.06.2024r. - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie i odbieranie bezdomnych zwierząt wraz z tranpsportem i utrzymaniem w schonisku dla zwierząt
2.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Grażyna Jadwiga Dworakowska

Radysy 13

12-230 Biała Piska 

27.02.2025r.   - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie i odbieranie bezdomnych zwierząt wraz z tranpsportem i utrzymaniem w schonisku dla zwierząt