,,Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha"

 

Zadanie pn. ,,Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha" zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Lokalizacja:

1) sieć kanalizacyjna – ulice: Stawiska, Lipowa, Fabryczna, Boczna, Wiśniowa, Długa, Topolowa, Nowa, Wiejska w Czeremsze oraz część wsi Stawiszcze

2) sieć wodociągowa – na odcinku Wólka Terechowska – Pohulanka – Opaka Duża

Cel Projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Czeremcha poprzez rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Całkowita wartość Projektu: 4 121 338,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 388 630,00 zł

CAM00154 CAM00156 CAM00164 otwarcie 1 20140513 2087157634

otwarcie 9 20140513 1274497511 ZdjÄcie do wodociÄg