ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP CZEREMCHA, GMINA CZEREMCHA

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach Projektu zakupiono: ubrania strażackie, hełmy strażackie, ubrania koszarowe, wodery oraz koszulki z przeznaczeniem na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha.
Całkowity koszt zadania: 9 050,00 zł, w tym 7 000,00 zł pochodziło z budżetu Województwa Podlaskiego i 2 050,00 zł z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

DSC 0178