Porozmawiajmy o kolei

"Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie" zaprasza na Kolejowe Kawiarenki Obywatelską w Puszczy Białowieskiej pod hasłem "Porozmawiajmy o kolei", której celem będzie otwarta debata publiczna o potrzebach oraz oczekiwaniach mieszkańców i pasażerów względem kolejowego środka transportu. Wnioski z spotkań będą przedstawiane władzom województwa podlaskiego i wskażą kierunki zmian w kolejowym transporcie publicznym.

Spotkanie odbędzie się o 17:00:

·       13.10.2014 r.(poniedziałek) w Czeremsze w Gminnym Ośrodku Kultury  ul. 1-go Maja 77.

W trakcie spotkania przewidziany jest słodki poczęstunek.

Spotkania są organizowane w ramach projektu: "Podlaska Kolej na Tak - społeczna strona kolei" współfinansowanego przez program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wsparcia udzieliły również Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz PKP Intercity S.A.. Patronat medialny objął Kurier Kolejowy."