Konsultacje społeczne projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”

Zapraszamy mieszkańców powiatu hajnowskiego do wyrażenia swojej opinii i uwag nt. projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”. Konsultacje dokumentu trwają od 28.09.2014 roku do 24.10.2014 roku. Uwagi do projektu strategii można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście.

Szczegóły na: http://puszczailudzie.pl/index.php/item/283-konsultacje-spo%C5%82eczne-projektu-%E2%80%9Estrategii-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju-powiatu-hajnowskiego-na-lata-2015-2020%E2%80%9D