III Podlaskie Forum Agroturystyczne

 

Głównym celem wydarzenia jest integracja, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i kwaterodawcami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej.

W ostatnich latach obserwujemy odwrót od konsumpcji żywności produkowanej na masową skalę na rzecz produktów lokalnych o znanym pochodzeniu. Zakorzenione w lokalnej tradycji produkty regionalne podkreślają specyfikę regionu, przyciągają turystów oraz mogą być źródłem dodatkowych dochodów. Zyskują one również coraz większą popularność wśród konsumentów. Wychodząc naprzeciw tym trendom tegoroczne Forum skupiać się będzie na regionalnych produktach spożywczych oraz ich wytwarzaniu. W ramach Forum omówione zostaną m.in. tematy dotyczące małych przetwórni rolno-spożywczych oraz uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjno-technologicznych funkcjonowania małej piekarni z funkcją cukierni.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ww. konferencji, która odbędzie się 5 grudnia 2014 r. w godz. 10:00-15:00 na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2 w Kleosinie.

Zgłoszenia uczestnictwa w postaci karty zgłoszeniowej proszę przesłać na e-mail zuzanna.pogorzelska@podlaskieit.pl lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok.

Uwaga! Organizator zapewnia transport autokarowy z Łomży, Suwałk oraz Hajnówki. Osoby korzystające z zapewnionego transportu prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 2 grudnia 2014 r. do godz. 12:00. Szczegółowy przebieg transportu będzie rozesłany drogą elektroniczną. Osoby nie dysponujące pocztą e-mail prosimy o kontakt lub sprawdzenie strony internetowej www.podlaskieit.pl (po 3.12.2014r.).

Termin przesyłania kart zgłoszeniowych dla osób niekorzystających z zapewnionego transportu to 4 grudnia 2014 r. do godz. 12:00.

Szczegółowych informacji udziela Pani Zuzanna Pogorzelska (tel.: 85 653 77 97). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. O możliwości udziału decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników z jednej instytucji/gospodarstwa w przypadku ograniczonej dostępności miejsc.

Program

Karta zgłoszeniowa.