"Infrastruktura komunikacyjna, środowiskowa i energetyczna" - tematem X otwartego spotkania Platformy Dialogu i Współpracy

 

            Tematem wiodącym spotkania będzie "Infrastruktura komunikacyjna, środowiskowa i energetyczna". Poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

I. Ogólna charakterystyka elementów infrastruktury komunikacyjnej, środowiskowej,   energetycznej w regionie Puszczy Białowieskiej, w tym:

  • główne sieci i węzły komunikacyjne,
  • infrastruktura ochrony środowiska (związana z gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami),
  • infrastruktura energetyczna, możliwość wykorzystania OZE - zajęcia w formie praktycznych warsztatów wykorzystania w regionie energii wiatrowej, słonecznej, biomasy, biogazu, szanse i zagrożenia dla środowiska, opłacalność),
  • perspektywy gazyfikacji - aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe

II. Ocena dostępności komunikacyjnej, środowiskowej, energetycznej regionu Puszczy Białowieskiej (wizualizacje na mapach),
III. Analiza potrzeb mieszkańców regionu,
IV. Wnioski - rekomendacje zmian stanu obecnego,

V. Dyskusja: uwagi i sugestie Uczestników spotkania,

VI. Podsumowanie dyskusji.