Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

URZĄD GMINY CZEREMCHA PRZYPOMINA O SKŁADANIU NA PODSTAWIE ART. 111 UST. 4 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (T.J. DZ.U. Z 2012R. POZ. 1356 ZE ZM.) OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU) W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2015R.

http://ug-czeremcha.pbip.pl/?event=informacja&id=3996